Publikováno

Ichthys: význam křesťanského symbolu ryby

Téměř každý již někdy viděl znak připomínající jednoduchou rybu jako samolepku na projíždějícím autě nebo na potisku trička kolemjdoucího a možná si položil otázku co znamená tento symbol ryby. Spojení si tohoto znaku s křesťanstvím je bez předchozích znalostí velmi obtížné a člověk může snadno dojít k mnoha mylným závěrům. Ichthys, někdy také označována „Ježíšova ryba“ je symbol používaný již prvotnímy křesťany jako prostředek k úniku před perzekucí, dnes spíše značí praktikujícího křesťana. Dále se podíváme na význam a původ tohoto starobylého symbolu.

Pokračování textu Ichthys: význam křesťanského symbolu ryby
Publikováno

14. únor – sv. Valentin

Památka sv. Valentina, který je považován za patrona zamilovaných připadá na 14. února, kdy roku 269 zemřel mučednickou smrtí. Valentin z Terni byl biskupem, v křesťanské tradici je chápán jako patron mládeže a šťastného sňatku. Zvyk milovanému člověku v tento den něco darovat, souvisí s činy tohoto světce. Valentin měl obdarovávat mladé páry pestrými kyticemi ze své zahrady. Římským mužům přitom údajně radil zůstat raději doma u své ženy než táhnout do války, proto byl za císaře Klaudia popraven.

Publikováno

11. únor – Panna Maria Lurdská a Světový den nemocných

11. února 1858 spatřila čtrnáctiletá Bernadetta Soubirousová ve skalní jeskyni „de Massabielle“ poblíž Lurd ve Francii neznámou paní, byla jí Panna Maria. Bernadetta Soubirousová byla velice chudá dívka a zpočátku jí málokdo uvěřil, co viděla. Byla pokládána širokým okolím za duševně nemocnou. Trvalo dlouhou dobu, než získala důvěru a lidé ji uvěřili. S Pannou Marií se setkávala často, do července téhož roku to bylo dokonce sedmnáctkrát. K jeskyni, v níž tehdy vytrysknul léčivý pramen, přichází od té doby poutníci s touhou po uzdravení. V této souvislosti roku 1992 vyhlásil papež Jan Pavel II 11. únor Světovým den nemocných.