Publikováno

Ichthys: význam křesťanského symbolu ryby

Téměř každý již někdy viděl znak připomínající jednoduchou rybu jako samolepku na projíždějícím autě nebo na potisku trička kolemjdoucího a možná si položil otázku co znamená tento symbol ryby. Spojení si tohoto znaku s křesťanstvím je bez předchozích znalostí velmi obtížné a člověk může snadno dojít k mnoha mylným závěrům. Ichthys, někdy také označována „Ježíšova ryba“ je symbol používaný již prvotnímy křesťany jako prostředek k úniku před perzekucí, dnes spíše značí praktikujícího křesťana. Dále se podíváme na význam a původ tohoto starobylého symbolu.

Význam slova ichthys

Z řeckého slova pro rybu „ichthys“ , také se lze setkat i s „Ichthus“, křesťané již v prvním století vytvořili akronym spojením prvních písmen slov „Ἰησοῦς Χριστός, Θεοῦ Υἱός, Σωτήρ – Iesous Christos Theou Yios Soter “ , česky „Ježíš Kristus, Boží Syn, Spasitel“, tak stručně popsali Kristovu povahu a nárok na úctu věřících.

Původ symbolu ryby

Řekové, Římané a mnohé další pohanské národy používaly symbol ryby již před křesťany, proto ryba přitahující, namísto například kříže, malou pozornost byla ideální symbol pro pronásledované věřící. Ohrožováni Římany v prvních stoletích našeho letopočtu, křesťané značili místa pro setkávání a svá útočiště právě tímto symbolem. Podle jednoho příběhu, když křesťan na svém putování potkal cizince, nakreslil do písku jeden oblouk ryby do písku, pokud neznámý dokreslil druhý oblok, oba věděli, že nemusí mít strach.

Odkazy na rybu v Bibli

Odkazy na symboliku ryby najdeme na mnoha místech Bible, zde je jen několik příkladů:

Řekl jim: „Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí.“

Mt 4, 19

Anebo je království nebeské jako síť, která se spustí do moře a zahrne všecko možné;

Mt 13, 47

“Je tu jeden chlapec, který má pět ječných chlebů a dvě ryby; ale co je to pro tolik lidí!”

Ježíš řekl: “Ať se všichni posadí!” Na tom místě bylo mnoho trávy. Posadili se tedy, mužů bylo asi pět tisíc.

Pak vzal Ježíš chleby, vzdal díky a rozdílel /učedníkům a učedníci/ sedícím; stejně i ryby, kolik kdo chtěl.

Když se nasytili, řekl svým učedníkům: “Seberte zbylé nalámané chleby, aby nic nepřišlo nazmar!”

Jan 6, 9-12
close

5%

sleva, právě pro Vás ????

Přihlašte se k našemu newsletteru pro získání exkluzivní slevy a nenechte si ujít informace o akcích a novinkách!

Odesláním formuláře souhlasím se zasíláním newsletterů a zpracováním osobních údajů.